ҚР Биржалық заңнамасы

Ұлттық экономика министрінің «Биржалық сауда-саттықтың үлгі ережесін бекіту туралы» бұйрығы

Тауар биржаларының сауда-саттық жүйесiне қойылатын мiндеттi талаптарды бекiту туралы Халық шаруашылығы министрiнiң бұйрығы

Тауар биржалары арқылы сатылатын биржалық тауарлар тізбесін және жеткізілетін лоттардың ең аз мөлшерін бекіту туралы «Халық шаруашылығы министрінің бұйрығы»

ҚР Экологиялық кодексінен үзінді

ҚР Салық кодексінен үзінді

ҚР Әкімшілік кодексінен үзінді

ҚР Азаматтық кодексінен үзінді

ҚР үшін оффшорлық аймақтар тізімі

«Тауар биржалары туралы» ҚРЗ

«Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» ҚРЗ

«Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚРЗ

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» ҚРЗ

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚРК

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚРЗ

© 2018 Frontier Theme
Выбрать язык